04 Okt 2009Pro domo

Omdat het verslag Overvecht tegen sloop nogal lang is uitgevallen, heb ik mijn eigen toespraak eruit geknipt en hieronder geplakt.

Inmiddels staat er op de websites DNU en Alles over Utrecht een wat korter verslag met reacties van raadsleden. Het lijkt erop dat ze goed geluisterd hebben. Er komen verkiezingen aan.

Beste raadsleden,

Mijn naam is Edwin den Boer, ik woon op een van de THEMA-dreven, maar ik maak me zorgen om de hele wijk. Dit gebiedsplan maakt meer kapot dan dat het oplost.

Om te beginnen worden de verkeerde plekken aangepakt. De flats die de corporaties willen slopen, staan niet in het gedeelte waar overlast is van hangjongeren, waar camera's en gebiedsverboden nodig zijn. De eentonige rij flats langs de Carnegiedreef, die me altijd aan het Oostblok doet denken, blijft gewoon staan, en er komt zelfs bebouwing bij, alsof daar nog niet genoeg mensen op een kluitje wonen. Het is de bedoeling dat er meer mensen met een hoger inkomen in het gebied komen te wonen. Dat noemen ze 'sterkere mensen'. Maar het buurtje waar zulke mensen nu al wonen, dat wordt verpest doordat de smalle groenstrook tussen de Ramsesdreef en de rondweg wordt volgebouwd.

Maar het ergste vind ik nog dat het hele variatiebeleid nergens op gebaseerd is. In al deze jaren van plannenmakerij ben ik veel toekomstvisies tegengekomen, maar dat waren allemaal fantasieën. Zelfs een verhaaltje over het eigen huis dat Elly en Mubarak in 2012 kunnen kopen omdat er een mooie flat langs de Karl Marxdreef wordt gebouwd. Maar ik heb niet één verwijzing naar een wetenschappelijk onderzoek gevonden.

Nu was ik van plan om u een beetje te helpen: ik wilde citeren wat een sociaal-geograaf erover zegt, maar ik kan niet kiezen, het zijn er te veel, ze hebben allemaal kritiek op het krachtwijkenbeleid. Onderzoekers van het instituut Nicis aan de Universiteit Utrecht waarschuwen voor het waterbedeffect: als je mensen met problemen verplaatst, verschuiven de problemen alleen maar naar andere wijken. Professor Sako Musterd van de UvA waarschuwt dat maar 8% van de kansarmen in een Vogelaarwijk woont. En volgens de Atlas voor Gemeenten van 2008 zorgen sociaal gemengde wijken voor nieuwe problemen: jaloezie en botsende leefstijlen leiden tot overlast en onveiligheid.

Ik hoop dat de verkeersplannen zullen werken, dat 30-kilometerwegen waarop kinderen spelen veiliger zijn, maar ik weet het niet. Weet u het zeker, of is dat ook maar een beleidsmode?

De afgelopen jaren hebben bewoners getoond dat ze bereid zijn om mee te denken, dat merkte u deze avond nog toen de bewonerscommissies hun onderzoek presenteerden. Ik ben ook niet absoluut tegen sloop. Ik heb zelf voorgesteld om drie flats te slopen die het dichtst bij andere flats staan. Toen was het antwoord dat uitzicht geen doelstelling van het plan was. Nou, het is wel een van mijn doelstellingen! In het gebiedsplan is veel te weinig aandacht voor wat nu de sterke punten van Overvecht zijn. En ruimte is het allersterkste punt - niet alleen uitzicht, maar ook openbaar groen, asfaltwegen en parkeerplaatsen - fijn voor bewoners en voor bezoekers. Daar blijft weinig van over als je naar laagbouw gaat met dezelfde hoeveelheid woningen.

Ik begrijp dat het politiek moeilijk ligt om het hele plan af te keuren, maar u zou ten minste kunnen besluiten om bewoners een keuze te geven tussen sloop of renovatie, en om een draagvlakmeting per flat te houden. Er zijn inmiddels zo veel varianten getekend dat elke uitslag wel valt uit te voeren. We zijn gemiddeld tevreden met onze woning en de woonomgeving, zo blijkt uit enquêtes, alleen de gemeenschappelijke ruimten moeten nodig eens opgeknapt worden. De corporaties mogen ook wel eens wat actiever optreden wanneer sommige bewoners bijvoorbeeld het trappenhuis vervuilen, en niet alleen brieven sturen. Mensen die niet op bordjes letten, zullen ook niet naar brieven luisteren. Kortom, we kunnen best een leefbare wijk maken van Overvecht De Gagel, maar niet door op grote schaal te slopen en te bouwen.
Overtuigen


Terug naar de voorpagina


N.B. Het is niet verplicht om een e-mailadres in te vullen. Als u het invult, wordt het gepubliceerd.

Om een reactie achter te kunnen laten, moet je Javascript inschakelen (en de pagina verversen).

  
Persoonlijke info onthouden?

Emoticons /


Sorry, je hoeft geen e-mail of URL in te vullen, maar je moet wel even deze zin afmaken (zonder punt) om te bewijzen dat je een mens bent en geen spamrobot:

 

  ( Register your username / Log in )

Kattebel:
Verberg email:

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.