Huidige rubriek

Overtuigen

Naar de voorpagina

Hoogtepunten

Twee handen
Pleegouders weesrijmen
Amerikaanse censuur
Rode rechters
Voorjaar
Geen politicus
Zapiro's satire
Dossier nieuwe spelling
De voetbaloorlog
Ben ik dat?
De sterrenwaan
Fotofestival
Ik stem voor!
Nieuwe oudste zin
Indikken
De 21e eeuw
Historisch referendum
Groot Dictee
Wat na Arafat?
Een diplomatieke oplossing
Bush gaat winnen
Miskende talenten
Weg met Noord-Holland!
Abu Ghraib en de media
Andere tijden?


XML Feed (RSS 1.0) 
XML: Atom Feed 

Archief

Edwin

Links

Onregelmatigheden

Ook op...

Twitter (zelf)
Twitter (citaten)
Delicious
LinkedIn
Bi-forum
Deining
Proz.com
Hyves
Last.fm
Funtrivia
Archief Quotenet

Nederlogs

Achille van den Branden
De Contrabas
Damslog
Max Dohle
Frontaal Naakt
Geen Commentaar
Geen Stijl
Ted van Lieshout
LVB
Meer Vrijheid
De Nieuwe Reporter
Panzerfaust
Retecool
Rozig
Sargasso
Science Palooza
Taaladviesdienst
Taalprof
Uitdragerij

Fotologs

Amber Beckers
Milov
Rood Petje
Thomas Schlijper
Tonie

Buitenlogs

Ann Althouse
Arts & Letters Daily
Bookslut
Dilbertblog
A Fistful of Euros
Global Voices
Healing Iraq
The Huffington Post
Instapundit
Iraq the Model
Jason Kottke
Language Log
Little Green Footballs
Megan McArdle
Samuel Pepys
Power Line
Right Wing News
Reason Hit & Run
Samizdata
TalkLeft
Waiter Rant
Michael Yon

Een thuiswedstrijd voor de PVV in de Senaat

Het NOS-verkiezingsdebat van gisteravond in de Eerste Kamer was inhoudelijk niet boeiend. Maar juist daarom was het een geschikte aanleiding om te kijken naar een paar technische aspecten van een politiek debat: het publiek, de stellingen waarover gedebatteerd werd en de manier waarop de deelnemers zich presenteerden.

Om te beginnen wil ik twee dingen noemen die goed gingen:

Publiek

In de Eerste Kamer was er weinig ruimte voor publiek. Zelfs bij de hoogtepunten klonk het applaus aarzelend. Misschien had het debat net zo goed zonder publiek kunnen worden gehouden. Bij verkiezingsdebatten is het tegenwoordig de gewoonte dat iedere partij evenveel aanhangers mag uitnodigen. Dat is begrijpelijk, want niemand wil het risico lopen dat de tegenpartij meer aanhang heeft in de zaal, maar de functie van een debat is het overtuigen van een neutraal publiek. Als je niet kunt horen hoe een neutraal publiek reageert, ontbreekt zowel voor de kijkers als voor de deelnemers het belangrijkste gevoel.

(Verder lezen)

De impact van het woord

Vanavond is er in Frascati (020) een avondvullend programma over 'de macht van het woord'. Ik ben niet uitgenodigd, maar er is wel een masterclass retorica door classicus David Rijser en een monoloog van de Vlaamse acteur Valentijn Dhaenens, een ode aan 2500 jaar redevoeren, met fragmenten uit bekende en minder bekende toespraken.

Morgenavond wordt er na dezelfde monoloog een debat gehouden over 'de maatschappelijke impact van taalgebruik' (waarmee subtiel wordt aangegeven dat het die avond niet over de schoonheid van retorische taal gaat), tussen Bas Heijne en prof. Jaap de Jong, ingeleid door Xandra Schutte. Een hoog NRC- en Groene Amsterdammer-gehalte dus, want Frascati ligt nu eenmaal binnen de grachtengordel. Zo kunnen 'niet de minste intellectuelen' aan het begin van de verkiezingscampagne waarschuwen dat de democratie wordt bedreigd door abjecte volksmenners die haat en angst zaaien...Lizzy van Leeuwen kan er niet om lachen

Trrring! *)

- Hallo, met Edwin den Boer.

- Hallo, u spreekt met Lizzy van Leeuwen. U heeft mij een boekje gestuurd met de titel Overtuigen omdat daarin een artikel van mij over Geert Wilders besproken wordt. Dat gedeelte heb ik ook gelezen, maar ik moet zeggen dat u de plank helemaal misslaat.

- O ja?

- Ja, u beschrijft het als een aanval op Geert Wilders, maar zo was het helemaal niet bedoeld. Zowel de Groene Amsterdammer als ik hebben vele boze brieven gehad omdat het een steunbetuiging aan Geert Wilders zou zijn.

- Dat vind ik een merkwaardige interpretatie van het artikel, en die laat ik voor rekening van die mensen.

- Nou, niet de minste intellectuelen reageerden positief omdat iemand eindelijk eens onpartijdig over Wilders schreef.

- Ha ha.

- U lacht erom?

- Ja, daar lach ik om.

- Dan zie ik geen andere mogelijkheid dan dit gesprek te beëindigen.

(Verder lezen)

Overtuigen

Had ik al verteld dat ik een boek aan het schrijven ben? Misschien een paar keer, maar het wordt eens tijd om het hier officieel aan te kondigen. Het boek heet Overtuigen en het verschijnt in de Guru-reeks van Van Duuren Media, onder redactie van Arjan Dasselaar. De Guru-reeks is een serie van vlot en bondig geschreven praktische handleidingen, met de levendige opmaak van een tijdschrift en de persoonlijke toon van een weblog. Dat laatste spreekt mij natuurlijk bijzonder aan; ik zou nooit aan zo'n formule meewerken als ik niet af en toe uit de band kon springen. Er zijn al Guru-boeken verschenen over Marketing en Internetdating, maar we dachten dat er ook behoefte zou zijn aan een boek over overtuigen in het algemeen, een basisvaardigheid waar in het onderwijs weinig aandacht aan wordt besteed.

Het uitgangspunt van Overtuigen is dat je verschillende middelen nodig hebt om verschillende doelen te bereiken. Het gaat over trucs om gelijk te krijgen, methoden om eerlijk te discussiëren en technieken om mensen over te halen iets te doen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: zelfvertrouwen, geloofwaardigheid, debatteren met humor, kritische vragen stellen en beantwoorden, logisch redeneren, de belangrijkste drogredenen, geschikte argumenten vinden, onderzoek als argument, het initiatief nemen, argumentatie vermijden, emoties opwekken, het belang van het onbewuste, een betoog opbouwen, verhalen vertellen, verschillende stijlniveaus en suggestieve beeldspraak. Hier volgen twee fragmenten, om een indruk te geven van de stijl:

(Verder lezen)